For virksomheter som betyr noe for mennesker og samfunn.

Spesialister på kommunikasjon av bærekraft og samfunnsansvar

HVA GJØR VI?

Kommunikasjon som betyr.no

Samarbeid som betyr.no

Innhold som betyr.no

Detbetyr.no synligjør og forklarer bedriftens bærekraftstrategier og samfunnsansvar på en enkel og folkelig måte. Gjennom video, tekst og bilde gjør vi kompleks informasjon forståelig for vanlig folk.

Med kommunikasjon skal vi bidra til å løse FNs bærekraftsmål. Detbetyr.no er Norges første og så langt eneste byrå med dette som spesialfelt.

Kommunikasjon som betyr.no

Detbetyr.no hjelper våre kunder til å nå FNs bærekraftsmål gjennom kommunikasjon. For at bærekraftige investeringer skal bli raskere lønnsomme og effektfulle både for samfunn og merkevare, så er det smart å ha med kunder og medarbeidere på veien. Dagens formidling innen bærekraft består ofte av sertifiseringer, standarder og forkortelser som ikke betyr mye for vanlige folk. Vi jobber med å forenkle og hente ut de historiene som skaper relevans og nærhet for menneskene i og rund en virksomheten.

Vi utvikler konsepter og kommunikasjon, samt produserer innhold for digitale kanaler. Digitalt innhold er kostnadseffektivt, er tilpasset dagens medieverden og bidrar til å holde både vårt eget og våre kunders fotavtrykk renere.

Samarbeid som betyr.no

Et samarbeid med en ideell organisasjon gir kommersielle virksomheter muligheten til å løse samfunnsutfordringer som de ikke kan løse i egen verdikjede. Organisasjonene har tilgang til målgrupper, infrastruktur og kompetanse som sørger for at bedriftens engasjement gir reell samfunnsutvikling. Et samarbeid bør være virksomhetsnært, relevant og aldri istedenfor en ansvarlig og bærekraftig verdikjede.

Detbetyr.no har et stort nettverk og lang erfaring med å finne gode samarbeidspartnerne og relevante prosjekter for å nå bedriftens mål for samfunnsansvar. Vi sørger for avtaler med gjensidig verdiskapning og kreative ideer til aktivering av samarbeidene.

Innhold som betyr.no

Med utgangspunkt i bedriftens bærekraftsrapport eller ansvarligstrategi, utvikler vi innhold til egne digitale kanaler, som forklarer hva bedriften gjør, mener og påvirker i samfunnet.

Dette formidler vi med foto, tekst, video og grafikk. Vi har spesialisert oss på video. Med forklarende videoer, videoreportasjer eller informasjonsvideoer kan kompliserte strategier, standarder og sertifiseringer formidles til menneskene i og rundt bedriften.

Vi leverer et bredt spekter av innholdstjenester og samarbeider med de beste folka der vi ikke produserer selv.  Vi samarbeider også med kundens interne ressurser.

«Detbetyr.no har greid å knytte samfunnsengasjementet vårt tett til den overordnede strategien, slik at det blir tydelig hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er en viktig faktor for at samfunnsengasjementet skal oppleves som relevant for kunder og medarbeidere.»

 

– Kristin Kabbe, Markedssjef Aktiv Eiendomsmegling

OM OSS

Vi er et engasjert team bestående av strategisk rådgiver, tekstforfatter og videojournalist med lang erfaring innen formidling av bærekraft og samfunnsansvar. Vi har hentet vår erfaring fra landets største aviser, reklamebyrå, forlag, privat næringsliv og NGOs.

TA KONTAKT

Vil du høre mer om hva vi kan gjøre for deg og din bedrift, ta kontakt.
Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å høre hva dere engasjerer dere for.

Maria Høivik Rugaas / Daglig leder
maria@detbetyr.no
Besøksadresse: Hegdehaugsveien 22
Tel: +47 926 028 18

KONTAKT

Detbetyr.no

Monica Røhr-Staff

Journalist/Tekstforfatter
monica@detbetyr.no
tlf: 959 99 698

Synne Søhoel Drageset

Videojournalist
synne@detbetyr.no
tlf: 450 02 353

Maria Høivik Rugaas

Daglig leder/ Rådgiver
maria@detbetyr.no
tlf: 926 02 818