For merkevarer som betyr noe for mennesker og samfunn.

Detbetyr.no hjelper bedrifter å bygge et relevant og troverdig sosialt samfunnsengasjement gjennom partnerskap med ideelle organisasjoner.

HVA GJØR VI?

Samarbeid som betyr.no

Kommunikasjon

Produksjon

Detbetyr.no hjelper bedrifter å identifisere, etablere og aktivere et sosialt engasjement gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner. Detbetyr.no er Norges første og så langt eneste byrå med dette som spesialfelt.

Vi planlegger, utvikler og produserer kommunikasjon for å synliggjøre bedrifters sosiale engasjement for menneskene i og rundt selskapet. Vi jobber spesielt med digitalt innhold til egne kanaler fordi sosialt engasjement og sosiale medier utfyller og forsterke hverandre godt.

Det er viktig å understreke at Detbetyr.no jobber med den delen av bedriftens samfunnsengasjement som ligger utenfor egen verdikjede. Det utfyller, men erstatter ikke en ansvarlig og bærekraftig verdikjede i virksomheten.

Samarbeid med ideelle organisasjoner

Et strategisk samarbeid mellom en bedrift og en ideell organisasjon skal ha som mål å skape verdi både for samfunnet og for bedriften og dens mennesker og merkevare(r).

Et samarbeid med en ideell organisasjon eller en sosial entreprenør gir tilgang til kunnskap, erfaring og en infrastruktur som lar bedriften bidra til å løse mange av de viktigste samfunnsutfordringene vi idag står overfor.

Detbetyr.no hjelper bedriften å identifisere saker og samarbeidspartnere for å skape et relevant og troverdig sosialt engasjement som betyr noe for menneskene i og rundt bedriften. Vi sørger for både samfunnsverdi og merkevareverdi.

Kommunikasjon

Detbetyr.no utvikler konsepter og kommunikasjon for å aktivere bedriftens sosiale engasjement. Konseptene har som mål å knytte samfunnsengasjementet tett opptil bedriftens strategi og kjernevirksomhet.

Sosiale medier og andre egne digitale kanaler er en viktig arena for å aktivere bedriftens sosiale engasjement – både mot interne og eksterne målgrupper. Vi har spesialisert oss på video for sosiale medier.

Vi planlegger og skaper innhold som engasjerer og berører.

Produksjon

Detbetyr.no produserer innhold for å synliggjøre bedriften samfunnsengasjement for menneskene i og rundt merkevaren. Vi har innholdsprodusenter internt og i et samarbeidsnettverk, men vi jobber også gjerne sammen med bedriftens egne ressurser.

«Detbetyr.no har ikke bare utviklet et fint konsept for oss. De har greid å knytte samfunnsengasjementet vårt tett til den overordnede strategien, slik at det blir tydelig hvorfor vi gjør det. Det er en viktig faktor for at samfunnsengasjementet skal oppleves som relevant for kunder og medarbeidere.»

 

– Kristin Kabbe, Markedssjef Aktiv Eiendomsmegling

OM OSS

Vi er et engasjert team bestående av strategiske rådgivere, tekstforfatter, journalist og grafisk designer med lang erfaring fra landets største aviser, reklamebyrå, forlag og humanitærbransjen.

TA KONTAKT

Vil du høre mer om hva vi kan gjøre for deg og din bedrift, ta kontakt.
Vi tar gjerne et uforpliktende møte for å høre hva dere engasjerer dere for.

Maria Høivik Rugaas

Daglig leder

maria@detbetyr.no

+47 926 028 18

Oslo/Akershus